Omega Grubu, 2021 yılından itibaren Fintr – Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği ile birlikte bir insurtech programı başlatmıştır.

 

Yurt içinde ve yurt dışında, finansal inovasyon ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaşmasına, çözümlerin ve girişimlerin sayısının artırılmasına, işbirliklerinin geliştirilmesine ve ekosistemin büyütülmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan Fintr ile, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında sigorta teknolojileri ve iş modellerine ilişkin bilgi birikimine ve networke sahip olan Omega Grubu’nun bu ortak girişimi ile, Türkiye’de sigorta alanında yenilikçi teknolojiler geliştirecek girişimler desteklenecektir.

Programın Amaçları

Sektörel Katılım

Sigorta sektörünün teknolojik alanda gelişmesi ve sigorta penetrasyonunun artırılması için sektörün tüm oyuncularının birlikte çalışması gerekmektedir. Bu sebeple sigorta şirketlerinin yanı sıra, dağıtım kanallarının, yazılım firmalarının, çeşitli sektörel birliklerin bu programa katılımı sağlanacaktır.

image
image
Mevzuat Altyapısı

Tıpkı bankacılık alanında olduğu gibi, sigortacılık alanında da yeni teknolojik çözümlerin gelişmesine destek verecek bir mevzuat altyapısının oluşturulması için sektörel birliklerle ve yasa koyucularla çalışılacaktır.

Yeni Insurtech Girişimleri

Ülkemize, belki de ileride dünyaya yayılacak nitelikte yeni insurtech girişimleri kazandırmak için bir program başlatılacak ve insurtech girşimcilerine çeşitli destekler sunulacaktır.

image